Menu Zamknij

Ugoda mediacyjna

Ugoda mediacyjna to proces pozasądowy, który umożliwia stronom konfliktu wypracowanie wspólnego rozwiązania pod nadzorem mediatora. Rola adwokata w tym procesie może być kluczowa, choć nieco różni się od tradycyjnej roli adwokata w postępowaniu sądowym.

Przygotowanie do mediacji

Zrozumienie prawnych aspektów sprawy, adwokat pomaga klientowi zrozumieć prawną stronę konfliktu, w tym potencjalne roszczenia i obrony, co pozwala klientowi na lepsze przygotowanie się do mediacji. Formułowanie celów, dwokat wspiera klienta w zdefiniowaniu jego celów i oczekiwań związanych z mediacją, co pomaga w skoncentrowaniu się na realnych i osiągalnych wynikach.

Wsparcie podczas mediacji Ugoda mediacyjna

Reprezentacja i doradztwo, adwokat może towarzyszyć klientowi podczas sesji mediacyjnych, oferując bieżące doradztwo prawne i pomagając w negocjacjach. Adwokat pomaga w utrzymaniu obiektywnego punktu widzenia, co może być trudne dla stron bezpośrednio zaangażowanych w spór. Używając swoich umiejętności negocjacyjnych, adwokat może skutecznie negocjować w imieniu klienta, dążąc do osiągnięcia najlepszego możliwego rozwiązania. Po osiągnięciu porozumienia adwokat pomaga w sporządzeniu formalnej ugody mediacyjnej, która odzwierciedla ustalenia stron i jest prawnie wiążąca. Adwokat może ocenić, czy osiągnięte porozumienie jest korzystne i sprawiedliwe dla klienta w kontekście jego praw i obowiązków.

Udział adwokata zapewnia, że porozumienie jest zgodne z obowiązującym prawem i chroni interesy klienta. Dzięki wiedzy i doświadczeniu adwokata proces negocjacji może być bardziej skuteczny i skoncentrowany na konstruktywnych rozwiązaniach. Reasumując, adwokat pełni rolę doradcy prawnego, negocjatora i rzecznika interesów klienta w procesie mediacji. Jego wsparcie może znacząco przyczynić się do osiągnięcia korzystnej i sprawiedliwej ugody dla obu stron konfliktu.

W obliczu konfliktu, zarówno w życiu prywatnym, jak i biznesowym, wiele osób automatycznie myśli o drodze sądowej jako ostatecznym rozwiązaniu problemu. Jednak procesy sądowe mogą być długotrwałe, stresujące i drogie. Czy istnieje alternatywa, która oferuje szybsze i mniej kosztowne rozwiązanie, jednocześnie dając szansę na zachowanie dobrych relacji między stronami? Odpowiedzią może być ugoda mediacyjna.